Friday, September 29, 2017

~ TERJEMAHAN DIA ~

DIBAWANYA aku melihat laut. Langit merah kalau ada untungnya. Atau bau harum kopi yang membuat lega.

Yaa, tiba-tiba tanpa perlu aku minta sua, atau terfikir dengan mahu untuk diatur-atur pada babak seperti itu.

Aku pandang dia. 

Dia yang tidak pernah tahu untuk menzahirkan kata kemaafan untuk setiap canggung yang terlaku dirinya.

Dia yang tidak pernah bijak menutur bahasa-bahasa mudah untuk aku ertikan sebagai penarikan balik laku canggung yang terberi.

Namun, dia berdiri dengan adanya dia. Menggantikan segala yang 'tidak pernah dia', kepada sesuatu yang tidak diduga-duga atur babaknya.

Dan, itu sebenarnya adalah terjemahan kata maafnya untuk setiap canggung yang terlaku dia.

Begitu cara dia menyatakan maaf. Dan, aku tentu saja mengerti. 

Itu cara dia, seorang sahabat Scorpio yang telah tiada namun pernah sentiasa ada kala aku mahu mendengarkan rasa.

Dan, kalau dia masih ada... barangkali dia masih lagi akan menterjemahkan kata maafnya dengan hal-hal yang seperti itu.

Terjemahan dia.

[Bahasa bukan tutur]

No comments: