Thursday, September 28, 2017

~ DUA ~

DUA kejadian, dari dua orang yang berbeza dengan dua singgung yang terasa.

Dihadap aku hari ini.

Kebodohan dari kejujuran yang terpaling lurus.

Nasiblah.

Nafas turun naik. Tidak marah, tidak juga kesal. 

Cuma sedar... yang barangkali aku perlu menjadi adil untuk diri sendiri, bukan orang lain.

[Di-bodoh-kan]

No comments: