Tuesday, August 01, 2017

~ KOLAJ ~


RESIPROKAL, Perempuan Satu Malam dan Kandang. Bersilih ganti, merentap tumpu. Semogalah lekat menjadi pelajaran.

[Pentas]

No comments: