Monday, May 01, 2017

~ PADA BILA BILA ~


LAMA... tidak mempunyai kesempatan di sini. Hambatan dengan segala satunya. September kepada Februari yang membuat kalut seribu. Mei juga.

Jadi, hari ini aku kembali ke sini. Tidak dengan aman, tetapi bersama sebuah kemarahan yang seakan diseru-seru. Semoga dengan ralit jari-jari ini menari di sini, kemarahan yang dirasai aku ini mampu mendiam-diam sendiri.

Wahai kamu, 
Sama ada pada kekirianku, atau pada kekirianmu, aku tetap menjadi orang yang akan memohon maaf demi sebuah rasa yang aman-aman.

Malah, selagi waras aku, kamu itu sering saja aku maafkan meski kamu sendiri tidak akan pernah mahu menutur maaf atas segala satu kekirian yang kamu berikan pada sedekat kamu. Tidak akan pernah. Dan, demi rasa yang aman-aman, aku sering menerima keangkuhan kamu itu.

Hanya kerana tahu aku tidak akan mampu ke mana, lalu angkuh kamu itu meraja. Hanya kerana tahu aku tidak akan daya menjawab angin-angin kamu, lalu tinggi suara kamu sering tanpa usul. 

Pada bila-bila. Pada suatu hal yang tanpa apa-apa. 

Aku tidak akan berkata-kata lagi tentang itu, kerana akhirnya serupa. Aku tidak akan menampal-nampal lagi baju itu, kerana akhirnya koyak juga.

Cuma,  semogalah Tuhan terus beri aku kewarasan saat berdepan keangkuhan kamu itu. 

[Benar-lah kata sahabat mei..]

No comments: