Tuesday, December 06, 2016

~ TIDAK DIADILKAN ~


YA. Memang tidak mudah menjadi sang kepala yang baik. Tidak mudah untuk memenang hati semua orang yang tahap kepuasannya berbeza tinggi rendahnya.

Namun, kamu akan menjadi sang kepala yang dihormati, jika mampu berlaku adil dan mengamalkan profesionalism tanpa mengendong sebarang unsur peribadi di antaranya.

Seringkali kita merasa sudah berlaku adil dengan sebaiknya, namun sebenarnya tanpa kita sedar kebocoran emosi membuatkan kita bertindak sebaliknya.

Aku mengangguk-angguk, tanda faham. Meski tidak berada di kasutnya, aku jelas akan itu.

[Di-hormati]

No comments: