Tuesday, September 27, 2016

~ STRANGER ~


MENGADAP kebetulan yang sangat-sangat mahu aku elakkan. Tidak ada drama. Saling tidak mengenali. 

Tutup buku.

[Sa-buah harga yang telah hilang nilai-nya]  

No comments: