Tuesday, September 20, 2016

~ SENYUM KELAT ~


MENOPANG dagu. Melihat sederetan tugasan yang terbagi. Senyum kelat. Timbangannya ternyata senget ke arahku. Namun, telan sahaja. Apa lagi pilihan yang ada.

Apatah lagi apabila mendengar jawapan yang aku kira bukan satu jawapan yang baik diberikan kepada soalan yang aku ajukan sebaik sahaja keluar daripada bilik kaca siang hari tadi.

Analoginya, oleh kerana masakan kamu pernah mendapat pujian maka segala satu perkara tentang masakan tergalas dibahu kamu meskipun kamu perlu membersihkan rumah, mencuci kereta dan sebagainya. Kononnya tugas di dapur itu tidak akan sempurna jika dilakukan oleh orang lain. 

???

Alasan, yang terdorong oleh angggapan.

Apa sahajalah.

[Tiada rasa peduli]  

No comments: