Tuesday, July 19, 2016

~ TIDAK SAMA SEPERTI YANG PERNAH-PERNAH ~


LEGA. Sudah ke tuan. Semoga ketenangan menyebelahi kamu dengan terlaksananya mahu yang sengaja itu.

Semogalah.

[Tidak sama..]

No comments: