Thursday, May 26, 2016

~ HADAP ~


LELAKI sepet ini seorang yang memahami. Ya, memahami kejelikan dan segala yang kurangnya aku sejak sekiannya. Dia memahami. Cuma beberapa hari ini dia memilih untuk tidak mahu memahami, dan untuk hal yang terpaling kecil.

Simpul keras.

[Senyap]

No comments: