Sunday, April 10, 2016

~ SENYUM ~MENJADI aku, itu sahaja. Usah terlalu membilang kerana setiap satunya itu telah diatur begitu. Kalau tidak aku, barangkali juga manusia lainnya. Hidup kita ini saling melengkapi untuk yang kurang dan lebihnya. 

Terima kasih juga untuk kamu itu yang mahu duduk sebagai sahabat dekat.

[Di-ator]

No comments: