Wednesday, March 02, 2016

~ UNTUK DI TENGAHNYA ~


RABUN, dan sebuah kepedulian. Kadangkala aku keliru untuk di tengahnya. Seperti mana beberapa babak yang aku menyengajakan rabunku lewat kelmarin. Rabun kerana sebuah kepedulian.

Ya, kerana aku peduli. 

[Se-makin biasa dengan kebiasaan yang ter-henti..] 

No comments: