Monday, June 17, 2013

~ MELIHAT USAHA ~BUKAN tidak memahami alasan dan keadaan, cuma terkilan dengan tingkah  yang tidak langsung ada rasa menghargai itu.
 
Sungguh tiket pementasan teater yang diingin mahu itu tidak aku aku peroleh dengan mudah. Namun, demi membuat hibur dan memenuh ingin seorang yang namanya sahabat, aku usahakan.
 
Dan, Sabtu lalu usaha itu menyugul diri.
 
Sekali lagi, bukan aku tidak memahami alasan dan keadaan, cuma terkilan dengan tingkah yang tidak langsung ada rasa menghargai usaha orang lain.
 
Lalu, aku simpan kemas dalam gobok.
 
[Menyenang dan me-memang..]

No comments: