Thursday, December 22, 2011

~ PUNYA ~


SOAL hari esok memang sentiasa mengundang tanya.. yang punya hari ini tidak mesti punya juga pada hari esok. Malah yang tidak punya hari ini, barangkali dipunyai esok harinya..

[Itu putaran-nya..]

1 comment: