Thursday, September 23, 2010

~ TERIMA KASIH UNTUK BAHU ~


TERIMA kasih kepada sahabat yang namanya BR kerana sentiasa meminjamkan 'bahunya' saat aku memerlukan begini. Tidak perlu aku bercerita atau meminta-minta kerana dia tahu membaca aku. Doa kesejahteraan buat kamu.

[Juga mahu men-jadi sahabat seperti kamu..]

No comments: