Tuesday, July 13, 2010

~ DAN LAGI... ~


MUNGKIN kerana cuaca. Mungkin kerana situasi.. Mungkin kerana kerusi dan meja. Atau mungkin juga kerana rasa yang di dalam. Pandangan gelap. Lari dari mimpi.

[Ber-imej empat dan lebeh..]

No comments: