Tuesday, January 19, 2010

~ PETIKAN LASKAR PELANGI ~


"Orang Melayu, sebagaimana biasa susah berorganisasi. Bukannya fokus pada ikhtiar untuk mencapai tujuan dan memenangkan persaingan, tetapi sebaliknya mereka gemar sekali berpolitik sesama mereka sendiri. Tidak terima jika diperbetulkan dan jarang ada yang mahu menilai diri sendiri. Diantara mereka selalu sahaja berbeza pendapat dan mereka gembira dengan pertengkaran yang tidak membina. Tidak mengapa tujuan tidak tercapai asal tidak jatuh nama dalam perdebatan. Dan selalu terjadi suatu gejala yang paling umum iaitu ; yang paling bodoh dan paling tidak berpendidikan adalah paling lantang dan paling pintar kalau berbicara. Jika orang Melayu membentuk sebuah pasukan, maka setiap orang ingin menjadi pemimpin. Akhirnya pasukan yang mantap tidak pernah terbentuk..."

[Perenggan yang ku-petik dari-pada novel Laskar Pelangi, tulesan saudara Andrea Hirata yang sangat mem-beri ajar...]

No comments: