Tuesday, March 25, 2008

~ ITU AKU ~


ITU AKU

Diam dalam kebisengan
Hilang walau ramai
Setia di-kerosi
Mem-biar jari ber-cherita
Sagala di-balek pintu
Itu aku..

Ber-suara sekadar itu
Menyempan rasa dengan seropa
Sahingga sukar mem-beza
Ada marah, pilu atau ber-bunga hati
Ter-lehat dengan mata rahsia
Kata mereka
Itu aku..

Yaa.. itu aku barang-kali?
Ermm.. itu aku
Aku yang ter-bacha manusia dekat
Kerana itu aku
Kerap-lah ter-pijak
Demi yang ada suara
Men-dabik dada dia-lah paleng ber-guna
Mengejar cheta tanpa me-mijak lantai
Mem-biar rasa manusia tanpa peduli

…Aku…
Biar-lah begini ada-nya aku
Sabagai kamu melehat aku
Itu-lah aku..

[Terima-lah aku seada-nya sebagai mana aku menerima kamu seada-nya..]

No comments: